Grounding and Lightning Protection Department

این دپارتمان با بهره گیری از دانش متخصصین خود در امر محاسبات سیستم زمین، طراحی ارتینگ فشار ضعیف، فشار متوسط و فشار قوی، طراحی ارتینگ تجهیزات ابزار دقیق، مخابراتی و کنترلی و همچنین با در اختیار داشتن نرم افزارهای روز دنیا مانند CDEGS و CYMGrd و ... و تجهیزات تست زمین، قادر به انجام فعالیت های زیر، با بهترین کیفیت و مناسبت ترین هزینه، می باشد:

EarthingDepartment 
Please move your mouse to the topic you are interested in.