لطفا گزینه های زیر را بادقت پر نمایید
پر کردن گزینه های ستاره دار الزامی است . تکمیل این فرم هیچگونه حقی را جهت استخدام ایجاد نمیکند

اطلاعات کلی

نام
نام خانوادگی
  آپلود عکس
کد ملی
شماره شناسنامه
وضعیت تاهل
تاریخ تولد
محل تولد
جنسیت
پست الکترونیک
تلفن همراه
تلفن منزل
نام پدر
نشانی

ردیف شغلی موردنظر و حقوق درخواستی

حقوق درخواستی
ردیف شغلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
گرایش
نوع دانشگاه
نام دانشگاه
وضعیت تحصیلی
کشور
شهر
معدل
تاریخ آغاز
تاریخ پایان

سوابق کاری

نام شرکت
زمینه فعالیت
حقوق دریافتی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
علت قطع همکاری
تلفن تماس شرکت
سمت

آشنایی با زبان های خارجی

نام زبان
خواندن
نوشتن
مکالمه

دوره های تخصصی گذارنده شده

نام دوره
محل برگزاری
مدت دوره
تاریخ آغاز
تاریخ پایان

آشنایی با نرم افزار های تخصصی

نام نرم افزار
میزان تسلط

رزومه

  آپلود رزومه