مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

طراحی سیستم زمین کنترلی، مخابراتی و ابزار دقیق

 

mokhaberat

 

 

 

- محدوده طراحی و الزامات کلی طراحی ارتینگ در پلنتهای صنعتی onshore و offshore
- معرفی تجهیزات کنترلی الکترونیکی ابزار دقیق و مخابراتی
- بررسی الزامات ارتینگ در خصوص تجهیزات فوق از نقطه نظر ایمنی فرد و ایمنی تجهیزات
- بررسی اهداف مورد نظر در طراحی سیستم‌های ارت تجهیزات الکترونیکی و ابزاردقیق شامل بررسی الزامات کاهش نویز و نقش ارتینگ در جلوگیری از جریان پیدا کردن آن در سیستم، معرفی اثرات لو پ و امپدانس حالت مشترک
- کابینتها، اتاقکها و...
- معرفی شیلد و چگونگی انتخاب نوع آن بر اساس مدار سیگنالینگ و همچنین نحوه ارتینگ موثر شیلد کابل
- جداسازی کابل‌ها بر اساس استاندارد IEC  
- طراحی انواع شبکه سیگنالینگ شامل تک نقطه‌ای چند نقطه‌ای و شناور
- تخلیه الکتریسیته ساکن ESD
- الزامات مربوط به طراحی شبکه هم‌پتانسیل سازی
- نحوه ارتینگ تجهیزات مخابراتی
- شناخت تجهیزات و سیستمهای IS و بررسی الزامات طراحی ارتینگ در آن سیستم‌ها در تاسیسات
- بررسی نمونه مدارک طراحی ارتینگ تجهیزات در پروژه‌های فاز پارس جنوبی onshore و offshore
- و...

 

 

جهت اطلاع از سرفصل کامل و ثبت نام تماس بگیربد.

 

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.