مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

کنترلر ولتاژ

 

              SIPROTEC 6MD85         
بی کنترلر رله سیپروتک5 ، یک دستگاه کنترل و اتوماسیون با عملکرد حافظتی اختیاری است.همچنین طراحی آن به گونه ای است که برای تمامی سطوح ولتاژی (شبکه  توزیع و انتقال) قابل استفاده می باشد. به عنوان یک عضو کامل خانواده سیپروتک5،بی کنترلر اجازه استفاده از تعداد زیادی  توابع حفاظتی (از کتابخانه سیپروتک) با پارامترهای مشابه در دستگاه های حفاظتی را دارا می باشد.همچنین ماژول سخت افزار این امکان را برای کاربر فراهم میکند که  ورودی و خروجی های متعدد را در صورت نیاز با هم ترکیب کند. طراحی منحصربه فرد  این رله، برای حفاظت اظطراری از خطوط مناسب است.                         

بی کنترلربرای سویچگیرهای با سطح ولتاژمتوسط بالا. پنل اپراتور مجتمع و کلید های جابه جایی (اختیاری).

قابلیت اتوماسیون قدرتمند،وپیکربندی راحت توسط DIGSI است.در دسترس بودن تعداد زیادی از توابع حفاظت

 

عملکرد اصلی

5 نوع استاندارد از پیش تعریف شده با ترانسفورماتور جریان/ولتاژ 4/4

11 تا 75 ورودی باینری

9 تا 41 خروجی باینری

ورودی و خروجی

ورودی و خروجی انعطاف پذیر با توجه به ساختار ماژولار

قابلیت استفاده ازردیف ثانویه امکان اتصال ورودی و خروجی تا بیش از400 عدد را میدهد.

انعطاف پذیری سخت افزاری

1/3 x 19 Inch - 2/1 x 19 Inch

ابعاد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــSIPROTEC 6MD86

بی کنترلر رله سیپروتک 5  یک دستگاه کنترل و اتوماسیون با عملکرد حافظتی اختیاری است.همچنین طراحی آن به گونه ای است که برای تمامی سطوح ولتاژی (شبکه  توزیع و انتقال) قابل استفاده باشد. به عنوان یک عضو کامل خانواده سیپروتک 5،بی کنترلر اجازه استفاده  تعداد زیادی توابع حفاظتی (از کتابخانه سیپروتک)با پارامترهای مشابه در دستگاه های حفاظتی را دارا می باشد. دارا بودن سخت افزایر انعطاف پذیر، امکان اتصالات دقیق به تمام داده های پردازشی را فراهم می کند.

 

بی کنترلربرای سویچگیرهای با سطح ولتاژمتوسط بالا. پنل اپراتور مجتمع و کلید های جابه جایی (اختیاری).

قابلیت اتوماسیون قدرتمند،وپیکربندی راحت توسط DIGSI است.در دسترس بودن تعداد زیادی از توابع حفاظت

 

عملکرد اصلی

6 نوع استاندارد از پیش تعریف شده با ترانسفورماتور جریان/ولتاژ 8/8

11 تا 75 ورودی باینری

9 تا 41 خروجی باینری

ورودی و خروجی

ورودی و خرو جی انعطاف پذیر با توجه به ساختار ماژولار

قابلیت استفاده ازردیف ثانویه امکان اتصال ورودی و خروجی تا بیش از400 عدد را میدهد.

انعطاف پذیری سخت افزاری

1/3 x 19 Inch - 2/1 x 19 Inch

ابعاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــSIPROTEC 7SA82

حفاظت دیستانس سیپروتک7SA82 بخش جدیدی از رله ماژولار سیپروتک 5 است. این دستگاه به ویژه برای بهبود هزینه و یکپارچه سازی نواحی مختلف ولتاژی(شبکه  توزیع و انتقال) طراحی شده است. با انعطاف پذیری و عملکرد بالا DIGSI 5 به عنوان ابزار مهندسی ، رله  7SA82 برای محافظت، کنترل، نظارت و اندازه گیری در سیستم های الکتریکی بسیار مناسب است.


حفاظت دیستانس برای تمامی سطوح ولتاژ(فشار متوسط و توزیع)

عملکرد اصلی

3 پل-حداقل زمان عملکرد 19 میلی ثانیه

تریپ

4 ترانسفورماتور جریان، 4 ترانسفورماتور ولتاژ،

11 یا 23 ورودی باینری، 9 یا 16 خروجی باینری

ورودی و خروجی

ساختارهای مختلف سخت افزاری برای ورودی ها و خروجی های باینری در ماژول پایه 3/1 در دسترس هستند، امکان اضافه کردن ماژول های توسعه 6/1 وجود ندارد. صفحه نمایش بزرگ و کوچک در دسترس است

انعطاف پذیری سخت افزاری

1/3 x 19''

ابعاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــSIPROTEC 7SA86

حفاظت دیستانس سیپروتک7SA86 بخش جدیدی از رله ماژولار،هوشمند و انعطاف پذیر  سیپروتک 5 است. با انعطاف پذیری و عملکرد بالا DIGSI 5 به عنوان ابزار مهندسی ، رله  7SA86 برای محافظت، کنترل، نظارت و اندازه گیری در سیستم های الکتریکی بسیار مناسب است.

حفاظت دیستانس برای تمامی سطوح ولتاژ(فشار متوسط و توزیع)

عملکرد اصلی

3 پل-حداقل زمان عملکرد 9 میلی ثانیه

تریپ

2 نوع استاندارد از پیش تعریف شده

ترانسفورماتور جریان/ولتاژ،4/4 یا 8/8

5 تا 31 ورودی باینری، 8 تا 46 خروجی باینری

ورودی و خروجی

تعداد ورودی خروجی های متغییر با توجه به ساختار ماژولی

انعطاف پذیری سخت افزاری

1/3 x 19'' to 2/1 x 19''

ابعاد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــSIPROTEC 7SA87

حفاظت دیستانس سیپروتک7SA86 بخش جدیدی از رله ماژولار،هوشمند و انعطاف پذیر  سیپروتک 5 است. با انعطاف پذیری و عملکرد بالا DIGSI 5 به عنوان ابزار مهندسی ، رله  7SA86 برای محافظت، کنترل، نظارت و اندازه گیری در سیستم های الکتریکی بسیار مناسب است.


حفاظت دیستانس برای تمامی سطوح ولتاژ(فشار متوسط و توزیع)

عملکرد اصلی

1پل و3 پل-حداقل زمان عملکرد 9 میلی ثانیه

تریپ

12 نوع استاندارد از پیش تعریف شده

ترانسفورماتور جریان/ولتاژ،4/4 یا 8/8

5 تا 31 ورودی باینری، 8 تا 46 خروجی باینری

ورودی و خروجی

تعداد ورودی خروجی های متغییر با توجه به ساختار ماژولی

انعطاف پذیری سخت افزاری

1/3 x 19'' to 2/1 x 19''

ابعاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــSIPROTEC 7SJ82

دستگاه حفاظت اضافه جریان سیپروتک 7SJ82 بخشی از رله جدید سیپروتک 5 است. کاهش قیمت  ویکپارچه سازی ولتاژِاز اهداف مهم طراحی این دستگاه است.با توجه به ساختار ماژولی و انعطاف پذیری آن و ابزار قدرتمند DIGSI 5، دستگاه های سیپروتک 7SJ82 برای حفاظت ،کنترل و مانیتورینگ در شبکه قدرت بسیار مناسب هستند.


حفاظت اضافه جریان به عنوان پشتیبان حفاظت خط

عملکرد اصلی

4 ترانس جریانی و 48 ترانس ولتاژِ

11یا 23 ورودی باینری، 9 یا 16 خروجی باینری

ورودی و خروجی

ساختارهای مختلف سخت افزاری برای ورودی ها و خروجی های باینری

امکان اضافه کردن   ماژول های توسعه 6/1 وجود دارد. صفحه نمایش بزرگ و کوچک در دسترس است

انعطاف پذیری سخت افزاری

1/3 x 19''

ابعاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــSIPROTEC 7SJ85
ر دستگاه حفاظت فیدر واضافه جریان سیپروتک 7SJ85 بخشی از رله جدید  وهوشمند سیپروتک 5 است. با توجه به ساختار ماژولی و انعطاف پذیری آن و ابزار قدرتمند DIGSI 5، دستگاه های سیپروتک  7SJ82  برای حفاظت ،کنترل و مانیتورینگ در شبکه قدرت بسیار مناسب هستند.

حفاظت فیدر و اضافه جریان   برای تمام سطوح ولتاژِ

عملکرد اصلی

5 نوع استاندارد

4ترانس جریانی 4 ترانس ولتاژِ

11تا 59 ورودی باینری، 9 تا 33 خروجی باینری

ورودی و خروجی

ساختارهای مختلف سخت افزاری برای ورودی ها و خروجی های باینری

امکان اضافه کردن   ماژول های توسعه 6/1 وجود دارد. صفحه نمایش بزرگ و کوچک در دسترس است

 

انعطاف پذیری سخت افزاری

1/3 x 19'' to 2/1 x 19''

ابعاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ SIPROTEC 7SL82

حفاظت ترکیبی دیفرانسیل و دیستانس خط سیپروتک  7SL82 بخش جدیدی رله ماژولار سیپروتک5 است. هدف اصلی طراحی این بخش کاهش هزینه و یکپارچه سازی سطوح ولتاژی است. با انعطاف پذیری و عملکرد بالا DIGSI 5 به عنوان ابزار مهندسی ، رله  7SL82 برای محافظت، کنترل، نظارت و اندازه گیری در سیستم های الکتریکی بسیار مناسب است.


حفاظت دیفرانسیل ودیستانس خطوط

عملکرد اصلی

3 پل-حداقل زمان عملکرد 19 میلی ثانیه

تریپ

ترانسفورماتور جریان/ولتاژ 4/4

11یا 23 ورودی باینری، 9 یا 16 خروجی باینری

ورودی و خروجی

ساختارهای مختلف سخت افزاری برای ورودی ها و خروجی های باینری در ماژول پایه 3/1 در دسترس هستند، امکان اضافه کردن ماژول های توسعه 6/1 وجود ندارد. صفحه نمایش بزرگ و کوچک در دسترس است

انعطاف پذیری سخت افزاری

1/3 x 19''

ابعاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــSIPROTEC 7SL86

حفاظت ترکیبی دیفرانسیل و دیستانس خط سیپروتک  7SL86 بخش جدیدی رله ماژولار سیپروتک5 است. هدف اصلی طراحی این بخش کاهش هزینه و یکپارچه سازی سطوح ولتاژی است. با انعطاف پذیری و عملکرد بالا DIGSI 5 به عنوان ابزار مهندسی ، رله  7SL86 برای محافظت، کنترل، نظارت و اندازه گیری در سیستم های الکتریکی بسیار مناسب است.


حفاظت دیفرانسیل ودیستانس خطوط

عملکرد اصلی

3 پل-حداقل زمان عملکرد 9 میلی ثانیه

تریپ

12 نوع استاندارد

ترانسفورماتور جریان/ولتاژ 4/4 و 8/8

5تا31 ورودی باینری، 8تا46 خروجی باینری

ورودی و خروجی

تعداد ورودی و خروجی انعطاف پذیر

انعطاف پذیری سخت افزاری

1/3 x 19'' to 2/1 x 19''

 

ابعاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــSIPROTEC 7UT85
حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور سیپروتک 7UT85  به عنوان دستگاه حفاظتی، کنترلی و اتوماسیون سرتاسری بر اساس سیستم سیپروتک 5 است. این دستگاه  برای حفاظت ترانسفورماتورهای دو سیم پیچه طراحی شده است.علاوه برحفاظت اصلی(حفاظت ترانسفورمر دو سیم پیچه) دارای توابع حفاظتی دیگر وعملکرد مانیتورینگ است.و این حفاظت های اضافی به صورت حفاظت پشتیبان ادوات پایین دست (مانند کابل و خط) قابل استفاده هستند.همچنین قابلیت سخت افزار ماژولار پشتیبانی شده است. این دستگاه تمامی ویژگی های رله سیپروتک 5 را پشتیبانی می کند.و سرمایه گذاری ایمن و کاهش هزینه های بهره برداری را تضمین مینماید.

یک حفاظت دیفرانسیل(ترانس استاندارد یا اتو ترانس) به همراه پایدارساز و دو حفاظت دیفرانسیل خطای زمین

 

عملکرد اصلی

پنج نقطه اندازه گیری جریان به صورت 3-پل

سه نقطه اندازه گیری جریان به صورت 1-پل

3 نقطه اندازه گیری ولتاز به صورت 1-پل

دو نقطه اندازه گیری تک پل ولتاژ و قابل گسترش به 3عدد

نقاط اندازه گیری قابل استفاده

2 نوع استاندارد از پیش تعریف شده با

8 ترانسفورماتور جریان8

7 تا 19 ورودی باینری

7 تا 23 خروجی باینری

ورودی و خروجی

ورودی و خروجی انعطاف پذیر و قابل گسترش با توجه به ساختار ماژولی رله سیپروتک 5.

انعطاف پذیری سخت افزاری

1/3 x 19'' to 2/1 x 19''

ابعاد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــSIPROTEC 7UT86
حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور سیپروتک 7UT86  به عنوان دستگاه حفاظتی، کنترلی و اتوماسیون سرتاسری بر اساس سیستم سیپروتک 5 است. این دستگاه  برای حفاظت ترانسفورماتورهای  سه سیم پیچه طراحی شده است. علاوه برحفاظت اصلی (حفاظت ترانسفورمر دو سیم پیچه) دارای توابع حفاظتی دیگر وعملکرد مانیتورینگ است.و این حفاظت های اضافی به صورت حفاظت پشتیبان ادوات پایین دست (مانند کابل و خط) قابل استفاده هستند. همچنین قابلیت سخت افزار ماژولار پشتیبانی شده است. این دستگاه تمامی ویژگی های رله سیپروتک 5 را پشتیبانی می کند.و سرمایه گذاری ایمن و کاهش هزینه های بهره برداری را تضمین مینماید.

1 حفاظت دیفرانسیل (استاندارد) به همراه پایدار ساز

حداکثر 3حفاظت دیفرانسیل خطای زمین

برای اتو ترانسفورمر نیز 2 حفاظت دیفرانسیل نیز قابل استفاده است.

 

عملکرد اصلی

6 نقطه اندازه گیری جریان به صورت 3-پل

4 نقطه اندازه گیری جریان به صورت 1-پل

5 نقطه اندازه گیری ولتاز به صورت 4-پل

3 نقطه اندازه گیری تک پل ولتاژ و قابل گسترش تا4

نقاط اندازه گیری قابل استفاده

2 نوع استاندارد از پیش تعریف شده با

12 ترانسفورماتور جریان

4 ترانسفورمر ولتاژ

11 تا 23 ورودی باینری

18 تا 34 خروجی باینری

ورودی و خروجی

ورودی و خروجی انعطاف پذیر و قابل گسترش با توجه به ساختار ماژولی رله سیپروتک 5.

انعطاف پذیری سخت افزاری

1/3 x 19'' to 2/1 x 19''

ابعاد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــSIPROTEC 7UT87
 

حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور سیپروتک 7UT87  به عنوان دستگاه حفاظتی، کنترلی و اتوماسیون سرتاسری بر اساس سیستم سیپروتک 5 است. این دستگاه  برای حفاظت ترانسفورماتورهای  چند سیم پیچه طراحی شده است(ماکزیمم 5 سیم پیچه)  لذا برای مکان هایی که تعداد نقاط اندازه گیری متعدد لازم است(7 نقطه جریانی 3 پل) قابل استفاده می باشد.
از دیگر کاربرد های آن حفاظت همزمان دو ترانسفورمر موازی است.(حفاظت پشتیبان سریع اضافی). سیپروتک 7UT87 حفاظت اصلی ترانسفومر است که شامل توابع حفاظتی و مانیتورینگ متعددی هست.همچنین حفاظت اصلی میتواند به عنوان حفاظت پشتیبان برای ادوات متصل به ترانسفورمر (مانند کابل وخط)عمل کند.همچنین سخت افزار ماژولی توسط این رله پشتیبانی میشود.
این دستگاه تمامی ویژگی های رله سیپروتک 5 را پشتیبانی می کند.و سرمایه گذاری ایمن و کاهش هزینه های بهره برداری را تضمین مینماید.


حداکثر2 حفاظت دیفرانسیل به همراه پایدار ساز(ترانسفورمر)

حداکثر 5حفاظت دیفرانسیل خطای زمین

برای اتو ترانسفورمر نیز قابل استفاده است.

 

عملکرد اصلی

9 نقطه اندازه گیری جریان به صورت 3-پل

پنج نقطه اندازه گیری جریان به صورت 1-پل

5 نقطه اندازه گیری ولتاز به صورت 3-پل

یک نقطه اندازه گیری تک پل ولتاژ

نقاط اندازه گیری قابل استفاده

2 نوع استاندارد از پیش تعریف شده با

20 ترانسفورماتور جریان

4 ترانسفورمر ولتاژ

15 تا 27 ورودی باینری

2 تا 38 خروجی باینری

ورودی و خروجی

رودی و خروجی انعطاف پذیر و قابل گسترش با توجه به ساختار ماژولی رله سیپروتک 5.

انعطاف پذیری سخت افزاری

1/3 x 19'' to 2/1 x 19''

ابعاد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.