مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

حفاظت دیفراتسیل ترانسفورماتور

 

 SIPROTEC 7UT82

                                    

 

حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور سیپروتک 7UT82 به عنوان دستگاه حفاظتی، کنترلی و اتوماسیون سرتاسری بر اساس سیستم سیپروتک 5 است. این دستگاه  برای حفاظت ترانسفورماتورهای دو سیم پیچه طراحی شده است.علاوه برحفاظت اصلی(حفاظت ترانسفورمر دو سیم پیچه) دارای توابع حفاظتی دیگر وعملکرد مانیتورینگ است.و این حفاظت های اضافی به صورت حفاظت پشتیبان ادوات پایین دست (مانند کابل و خط) قابل استفاده هستند.
این دستگاه تمامی ویژگی های رله سیپروتک 5 را پشتیبانی می کند.و سرمایه گذاری ایمن و کاهش هزینه های بهره برداری را تضمین مینماید.
فواید دیگر:
1.  یکپارچه سازی و کاهش قیمت در حفاظت دیفرانسیل ترانسفورمر
2.  عملکرد بالا وایمن
3.  طراحی و کاربری ساده(user-friendly design)
4.  سازگاری کامل با استاندارد IEC 61850

                                          

حفاظت دیفرانسیل(ترانس استاندارد یا اتو ترانس) به همراه پایدارساز و دو حفاظت دیفرانسیل خطای زمین

نقاط اندازه گیری مناسب به صورت:

دو عدد نقطه اندازه گیری 3-پل

دو عدد نقطه اندازه گیری 1-پل

عملکرد اصلی

1 نوع استاندارد از پیش تعریف شده با 8 ترانسفورماتور جریان8

7  ورودی باینری

7 خروجی باینری

ورودی و خروجی

ماژول 3/1 به همراه IO103  در دسترس است.

امکان اضافه کردن ماژول گسترش 6/1 وجد ندارد.

صفحه نمایش کوچک و بزرگ در دسترس است.

انعطاف پذیری سخت افزاری

1/3×19''

ابعاد

 

 

 

 SIPROTEC 7UT85
حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور سیپروتک 7UT85  به عنوان دستگاه حفاظتی، کنترلی و اتوماسیون سرتاسری بر اساس سیستم سیپروتک 5 است. این دستگاه  برای حفاظت ترانسفورماتورهای دو سیم پیچه طراحی شده است.علاوه برحفاظت اصلی(حفاظت ترانسفورمر دو سیم پیچه) دارای توابع حفاظتی دیگر وعملکرد مانیتورینگ است.و این حفاظت های اضافی به صورت حفاظت پشتیبان ادوات پایین دست (مانند کابل و خط) قابل استفاده هستند.همچنین قابلیت سخت افزار ماژولار پشتیبانی شده است.
این دستگاه تمامی ویژگی های رله سیپروتک 5 را پشتیبانی می کند.و سرمایه گذاری ایمن و کاهش هزینه های بهره برداری را تضمین مینماید.

یک حفاظت دیفرانسیل(ترانس استاندارد یا اتو ترانس) به همراه پایدارساز و دو حفاظت دیفرانسیل خطای زمین

 

عملکرد اصلی

پنج نقطه اندازه گیری جریان به صورت 3-پل

سه نقطه اندازه گیری جریان به صورت 1-پل

3 نقطه اندازه گیری ولتاز به صورت 1-پل

دو نقطه اندازه گیری تک پل ولتاژ و قابل گسترش به 3عدد

نقاط اندازه گیری قابل استفاده

2 نوع استاندارد از پیش تعریف شده با

 8 ترانسفورماتور جریان8

7 تا 19  ورودی باینری

7 تا 23 خروجی باینری

ورودی و خروجی

ورودی و خروجی انعطاف پذیر و قابل گسترش با توجه به ساختار ماژولی رله سیپروتک 5.

انعطاف پذیری سخت افزاری

1/3 x 19'' to 2/1 x 19''

ابعاد

 

 

 SIPROTEC 7UT86
حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور سیپروتک 7UT86  به عنوان دستگاه حفاظتی، کنترلی و اتوماسیون سرتاسری بر اساس سیستم سیپروتک 5 است. این دستگاه  برای حفاظت ترانسفورماتورهای  سه سیم پیچه طراحی شده است. علاوه برحفاظت اصلی(حفاظت ترانسفورمر دو سیم پیچه) دارای توابع حفاظتی دیگر وعملکرد مانیتورینگ است.و این حفاظت های اضافی به صورت حفاظت پشتیبان ادوات پایین دست (مانند کابل و خط) قابل استفاده هستند. همچنین قابلیت سخت افزار ماژولار پشتیبانی شده است.
این دستگاه تمامی ویژگی های رله سیپروتک 5 را پشتیبانی می کند.و سرمایه گذاری ایمن و کاهش هزینه های بهره برداری را تضمین مینماید.

1 حفاظت دیفرانسیل (استاندارد) به همراه پایدار ساز

حداکثر 3حفاظت دیفرانسیل خطای زمین

برای اتو ترانسفورمر نیز 2 حفاظت دیفرانسیل نیز قابل استفاده است.

 

عملکرد اصلی

6 نقطه اندازه گیری جریان به صورت 3-پل

4 نقطه اندازه گیری جریان به صورت 1-پل

5 نقطه اندازه گیری ولتاز به صورت 4-پل

3 نقطه اندازه گیری تک پل ولتاژ و قابل گسترش تا4

نقاط اندازه گیری قابل استفاده

2 نوع استاندارد از پیش تعریف شده با

 12 ترانسفورماتور جریان

4 ترانسفورمر ولتاژ

11 تا 23  ورودی باینری

18 تا 34 خروجی باینری

ورودی و خروجی

 

ورودی و خروجی انعطاف پذیر و قابل گسترش با توجه به ساختار ماژولی رله سیپروتک 5.

انعطاف پذیری سخت افزاری

1/3 x 19'' to 2/1 x 19''

ابعاد SIPROTEC 7UT87
حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور سیپروتک 7UT87  به عنوان دستگاه حفاظتی، کنترلی و اتوماسیون سرتاسری بر اساس سیستم سیپروتک 5 است. این دستگاه  برای حفاظت ترانسفورماتورهای  چند سیم پیچه طراحی شده است(ماکزیمم 5 سیم پیچه)  لذا برای مکان هایی که تعداد نقاط اندازه گیری متعدد لازم است(7 نقطه جریانی 3 پل) قابل استفاده می باشد.
از دیگر کاربرد های آن حفاظت همزمان دو ترانسفورمر موازی است. (حفاظت پشتیبان سریع اضافی). سیپروتک 7UT87 حفاظت اصلی ترانسفومر است که شامل توابع حفاظتی و مانیتورینگ متعددی هست.همچنین حفاظت اصلی میتواند به عنوان حفاظت پشتیبان برای ادوات متصل به ترانسفورمر (مانند کابل وخط) عمل کند.همچنین سخت افزار ماژولی توسط این رله پشتیبانی میشود.
این دستگاه تمامی ویژگی های رله سیپروتک 5 را پشتیبانی می کند.و سرمایه گذاری ایمن و کاهش هزینه های بهره برداری را تضمین مینماید.

حداکثر2 حفاظت دیفرانسیل به همراه پایدار ساز(ترانسفورمر)

حداکثر 5حفاظت دیفرانسیل خطای زمین

برای اتو ترانسفورمر نیز قابل استفاده است.

 

عملکرد اصلی

9 نقطه اندازه گیری جریان به صورت 3-پل

پنج نقطه اندازه گیری جریان به صورت 1-پل

5 نقطه اندازه گیری ولتاز به صورت 3-پل

یک نقطه اندازه گیری تک پل ولتاژ

نقاط اندازه گیری قابل استفاده

2 نوع استاندارد از پیش تعریف شده با

 20 ترانسفورماتور جریان

4 ترانسفورمر ولتاژ

15 تا 27  ورودی باینری

2 تا 38 خروجی باینری

ورودی و خروجی

ورودی و خروجی انعطاف پذیر و قابل گسترش با توجه به ساختار ماژولی رله سیپروتک 5.

انعطاف پذیری سخت افزاری

1/3 x 19'' to 2/1 x 19''

ابعاد

 

 

یک حفاظت دیفرانسیل(ترانس استاندارد یا اتو ترانس) به همراه پایدارساز و دو حفاظت دیفرانسیل خطای زمین

نقاط اندازه گیری مناسب به صورت:

دو عدد نقطه اندازه گیری 3-پل

دو عدد نقطه اندازه گیری 1-پل

عملکرد اصلی

1 نوع استاندارد از پیش تعریف شده با 8 ترانسفورماتور جریان8

7  ورودی باینری

7 خروجی باینری

ورودی و خروجی

ماژول 3/1 به همراه IO103  در دسترس است.

امکان اضافه کردن ماژول گسترش 6/1 وجد ندارد.

صفحه نمایش کوچک و بزرگ در دسترس است.

انعطاف پذیری سخت افزاری

1/3×19''

ابعاد

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.