مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

حفاظت ترکیبی دیستانس و دیفرانسیل خطوط

 

                                    

 حفاظت ترکیبی دیفرانسیل خط و دستانس سیپروتک 7SL82 بخش جدیدی از رله ماژولار سیپروتک 5 است.
این رله برای کاهش قیمت و استفاده در سطوح ولتاژی متفاوت طراحی شده است.

با انعطاف پذیری و عملکرد بالا DIGSI 5 به عنوان ابزار مهندسی ، رله  7SL82 برای محافظت، کنترل، نظارت و اندازه گیری در سیستم های الکتریکی بسیار مناسب است.
از جمله مزیت های این رله به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
1.  حفاظت اضافه جریان بسیار مقرون به صرفه
2.  عملکرد بالا وایمن
3.  طراحی و کاربری ساده(user-friendly design)
4.  سازگاری کامل با استاندارد IEC 61850

                                          

حفاظت دیستانس برای سطوح ولتاژ متوسط و زیر انتقال

عملکرد اصلی

به صورت 3 پل-حداقل زمان قطع 19 میلی ثانیه

تریپ

4 ترانسفورماتور جریان، 4 ترانسفورماتور ولتاژ(اختیاری)،

11 یا 23 ورودی باینری، 9 یا 16 خروجی باینری

ورودی و خروجی

ساختارهای مختلف سخت افزاری برای ورودی ها و خروجی های باینری در ماژول پایه 3/1 در دسترس هستند، امکان اضافه کردن ماژول های توسعه 6/1 وجود ندارد. صفحه نمایش بزرگ و کوچک در دسترس است

انعطاف پذیری سخت افزاری

1/3 x 19''

ابعاد


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


حفاظت ترکیبی دیفرانسیل خط و دیستانس سیپروتک 7SL86 بخش جدیدی از رله ماژولار،هوشمند و انعطاف پذیر سیپروتک 5 است.
با انعطاف پذیری و عملکرد بالا DIGSI 5 به عنوان ابزار مهندسی ، رله  7SL82 برای محافظت، کنترل، نظارت و اندازه گیری در سیستم های الکتریکی بسیار مناسب است.
از جمله مزیت های این رله به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
1.  حفاظت اضافه جریان بسیار مقرون به صرفه
2.  عملکرد بالا وایمن
3.  طراحی و کاربری ساده(user-friendly design)
4.  سازگاری کامل با استاندارد IEC 61850
 

حفاظت دیستانس برای سطوح ولتاژ متوسط و زیر انتقال

عملکرد اصلی

به صورت 3 پل-حداقل زمان قطع 9 میلی ثانیه

تریپ

12 نوع استاندارد از پیش تعیین شده

ترانسفورمر جریان/ولتاژ 4/4 یا 8/8

5 تا 31 ورودی باینری، 8 تا 46 خروجی باینری

ورودی و خروجی

تعداد ورودی و خروجی با توجه ساختار ماژولار رله انعطاف پذیر است

انعطاف پذیری سخت افزاری

1/3 x 19'' to 2/1 x 19''

ابعاد

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

حفاظت ترکیبی دیفرانسیل خط و دیستانس سیپروتک 7SL87 بخش جدیدی از رله ماژولار،هوشمند و انعطاف پذیر سیپروتک 5 است.
با انعطاف پذیری و عملکرد بالا ابزارDIGSI 5 ، رله  7SL87 برای محافظت، کنترل، نظارت و اندازه گیری در سیستم های الکتریکی بسیار مناسب است.
از جمله مزیت های این رله به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
1.  حفاظت اضافه جریان بسیار مقرون به صرفه
2.  عملکرد بالا وایمن
3.  طراحی و کاربری ساده(user-friendly design)
4.  سازگاری کامل با استاندارد IEC 61850

حفاظت دیستانس برای سطوح ولتاژ متوسط و زیر انتقال

عملکرد اصلی

به صورت 3 پل-حداقل زمان قطع 9 میلی ثانیه

تریپ

12 نوع استاندارد از پیش تعیین شده

ترانسفورمر جریان/ولتاژ 4/4 یا 8/8

5 تا 31 ورودی باینری، 8 تا 46 خروجی باینری

ورودی و خروجی

تعداد ورودی و خروجی با توجه ساختار ماژولار رله انعطاف پذیر است

انعطاف پذیری سخت افزاری

1/3 x 19'' to 2/1 x 19''

ابعاد

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.