مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

دوره آموزش ژنراتورهای صنعتی-نیروگاهی - در محل بهبود صنعت نیرو - مدرس: مهندس مظهری - مرداد96

 

 

 

 

 

این دوره در مرداد ماه توسط جناب آقای مهندس داوود مظهری در محل شرکت بهبود صنعت نیرو برگزار گردید

در این دوره آموزشی مباحث بررسی انواع سیستم تحریک , بررسی منحنی قابلیت توان دهی ژنراتور و انواع روش های زمین نقطه نوترال ژنراتور و بررسی حفاظت های جریانی ژنراتور و بررسی حفاظت قطع تحریک و ... تدریس گردید.


 


 


generator sanati_nirogahi

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.