مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

دوره آموزش تعمیر و نگهداری موتورهای الکتریکی- در محل منطقه 10 عملیات انتقال گاز ایران - مدرس: دکتر کاظمی کارگر - خرداد 95

 

دوره آموزش تعمیر و نگهداری موتورهای الکتریکی- در محل منطقه 10 عملیات انتقال گاز ایران - مدرس: دکتر کاظمی کارگر - خرداد 95

tamir-motor-electric-gas

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.