مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

دوره آموزش بازار برق- در محل نیروگاه قم- مدرس: دکتر خلیلی- خرداد 95

 

دوره آموزش بازار برق- در محل نیروگاه قم- مدرس: دکتر خلیلی- خرداد 95

bazar-bargh-niroogah-qom

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.