مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

آموزش حفاظت الکتریکی و آشنایی با رله ها در نیروگاه قم توسط دکتر کاظمی کارگر در تاریخ 3 الی 5 خرداد برگزار شد

 

آموزش حفاظت الکتریکی و آشنایی با رله ها در نیروگاه قم توسط دکتر کاظمی کارگر در تاریخ 3 الی 5 خرداد  برگزار شد

 

hefazat t

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.