مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

دوره آموزش حفاظت الکتریکی پیشرفته که توسط جناب آقای دکتر کاظمی کارگر در محل نیروگاه چابهار در تاریخ 25 و 26 دی ماه برگزار گردید

 

دوره آموزش حفاظت الکتریکی پیشرفته که توسط جناب آقای دکتر کاظمی کارگر در محل نیروگاه چابهار در تاریخ 25 و 26 دی ماه برگزار گردید.در این دوره مباحث حفاظت خطای ترانسفورماتور و حفاظت خطای اتصال زمین روتور و حفاظت عدم تعادل جریان و حفاظت ضد موتوری و حفاظت بریکر ژنراتور و ... تدریس گردید.

 

hefazat electeric-pishrafte

 

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.