مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

دوره آموزش محاسبات اتصال کوتاه بر اساس استاندارد های (IEEE) و (IEC) همراه با آموزش نرم افزار های (etap) و (digsilent) توسط استاد محمودوند در 30 مهر الی 7 آبان 1395 برگزار گردید.

 

دوره آموزش محاسبات اتصال کوتاه بر اساس استاندارد های (IEEE) و (IEC) همراه با آموزش نرم افزار های (etap) و (digsilent)  توسط استاد محمودوند در 30 مهر الی 7 آبان 1395 برگزار گردید.

در این دوره به بررسی اهداف و اهمیت اتصال کوتاه و محاسبات جریان اتصال کوتاه در سیستم های سه فاز و تاثیر موتور و ژنراتور و ... بر اتصال کوتاه پرداخته شد. همچنین تاثیر ارتینگ نقطه نوترال بر جریان اتصال کوتاه تک فاز و محاسبه پارامتر های اتصال کوتاه در سیستم فشار ضعیف تشریح گردید.

 

 

mohasebat-ettesal-kutah-behbood-sanat-niroo

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.