مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

دوره آموزش جامع ژنراتورهای سنکرون و ترانسفورماتورها که در6 دی الی 4 اسفند ماه توسط دکتر کاظمی کارگر در محل نیروگاه سیکل ترکیبی قم برگزار گردید

 

دوره آموزش جامع ژنراتورهای سنکرون و ترانسفورماتورها که در6 دی الی 4 اسفند ماه توسط دکتر کاظمی کارگر در محل نیروگاه سیکل ترکیبی قم برگزار گردید

 

transformator

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.