مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

دورۀ آموزش طراحی خطوط انتقال فشار قوی برق تاریخ 9 الی 11 اسفند 1395 در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب توسط دکتر کاظمی کارگر برگزار شد

 

    دورۀ آموزش طراحی خطوط انتقال فشار قوی برق تاریخ 9 الی 11 اسفند 1395 در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب توسط دکتر کاظمی کارگر برگزار شد

 

tarahi khotot

 

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.