مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

دوره آموزش سیستم ارتینگ فشار ضعیف که توسط دکتر محمودوند در محل سازمان نظام مهندسی قم 15 و 14 مهرماه برگزار گردید.

 

   دوره آموزش سیستم ارتینگ فشار ضعیف که توسط دکتر محمودوند در محل سازمان نظام مهندسی قم 15 و 14 مهرماه برگزار گردید

در این دوره پس از معرفی انواع سیستم ارتینگ (TT-TN)  موارد استفاده از آنها ,انواع زمین کردن و اهداف آنها, معرفی انواع روشهای اندازه گیری مقاومت خاک و ... به بررسی ارتینگ تجهیزات (ترانسفورماتور و موتور و ups و ...) پرداخته شد.

 

 

earthing-ghom

 

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.