مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

دوره آموزش تعمیر و نگهداری موتورهای الکتریکی که توسط جناب آقای دکتر کاظمی کارگر در تاریخ 16 و 17 بهمن 1395 در محل شرکت پلیمر کرمانشاه برگزار گردید.

 

دوره آموزش تعمیر و نگهداری موتورهای الکتریکی که توسط جناب آقای دکتر کاظمی کارگر در تاریخ 16 و 17 بهمن 1395 در محل شرکت پلیمر کرمانشاه برگزار گردید.

 

tamir-negahdari-motor

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.