مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

دوره آموزش هماهنگی حفاظتی (coordination) همراه با نرم افزار (ETAP) که توسط دکتر محمودوند در 11 الی 14 دی ماه 1395 در محل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برگزار گردید.

 

دوره آموزش هماهنگی حفاظتی (coordination) همراه با نرم افزار (ETAP) که توسط دکتر محمودوند در 11 الی 14 دی ماه 1395 در محل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برگزار گردید.در این دوره پس از توضیح اهداف هماهنگی حفاظتی و تعیین نواحی و همپوشانی حفاظتی به بررسی مراحل حفاظت و هماهنگی رله ها , پخش بار , محاسبات اتصال کوتاه, انتخاب رله ها و ... پرداخته شد.

 

coordination-relay

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.