مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

دوره آموزش حفاظت در برابر سرج و صاعقه در 28 و 29 مرداد 1395 توسط مهندس خالقی در محل نظام مهندسی قم برگزار شد

دوره آموزش حفاظت در برابر سرج و صاعقه در 28 و 29 مرداد 1395 توسط مهندس خالقی  در محل نظام مهندسی قم برگزار شد

 

 

surge-saeghe-khaleghi-ghom

دوره آموزش هماهنگی حفاظتی در فشار ضعیف و فشار متوسط طی سه روز در پاییز 1395  به مدت 24 ساعت برگزار گردید.

این دوره توسط جناب آقای دکتر مجید محمودوند مدیر عامل و عضور هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو  تدریس شده است.

در این دوره مدیران و کارشناسان محترم شرکت پتروشیمی امیر کبیر , پتروشیمی تبریز , همچنین صنایع مس شهید باهنر , شرکت پترانیر , شرکت ناواکو , غرب نیرو به همراه چند تن از عزیزان دانشجو دانشگاه های شهید بهشتی و علم و صنعت حضور به عمل آوردند

در این دوره به بررسی مشخصات انواع کلیدهای فشار ضعیف،,فیوز ها, و عملکرد رله ها نحوۀ ستینگ کلیدهای MPCB, MCCB و ACB، نحوۀ ستینگ رله های جریانی و برقراری هماهنگی حفاظتی پرداخته شد و نهایتا مباحث هماهنگی حفاظتی در قالب نرم افزار ETAP  ارائه گردید

 

 

دوره آموزش هماهنگی حفاظتی در فشار ضعیف و فشار متوسط طی سه روز در پاییز 1395  به مدت 24 ساعت برگزار گردید.

 

این دوره توسط جناب آقای مجید محمودوند مدیر عامل و عضور هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو  تدریس شده است.

 

در این دوره مدیران و کارشناسان محترم شرکت پتروشیمی امیر کبیر , پتروشیمی تبریز , همچنین صنایع مس شهید باهنر , شرکت پترانیر , شرکت ناواکو , غرب نیرو به همراه چند تن از عزیزان دانشجو دانشگاه های شهید بهشتی و علم و صنعت حضور به عمل آوردند

 

در این دوره به بررسی مشخصات انواع کلیدهای فشار ضعیف،,فیوز ها, و عملکرد رله ها نحوۀ ستینگ کلیدهای MPCB, MCCB و ACB، نحوۀ ستینگ رله های جریانی و برقراری هماهنگی حفاظتی پرداخته شد و نهایتا مباحث هماهنگی حفاظتی در قالب نرم افزار ETAP  ارائه گردید

 

coordination-autumn-95

دوره آموزش هماهنگی حفاظتی در فشار ضعیف و فشار متوسط طی سه روز در پاییز 1395  به مدت 24 ساعت برگزار گردید.

این دوره توسط جناب آقای دکتر مجید محمودوند مدیر عامل و عضور هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو  تدریس شده است.

در این دوره مدیران و کارشناسان محترم شرکت پتروشیمی امیر کبیر , پتروشیمی تبریز , همچنین صنایع مس شهید باهنر , شرکت پترانیر , شرکت ناواکو , غرب نیرو به همراه چند تن از عزیزان دانشجو دانشگاه های شهید بهشتی و علم و صنعت حضور به عمل آوردند

در این دوره به بررسی مشخصات انواع کلیدهای فشار ضعیف،,فیوز ها, و عملکرد رله ها نحوۀ ستینگ کلیدهای MPCB, MCCB و ACB، نحوۀ ستینگ رله های جریانی و برقراری هماهنگی حفاظتی پرداخته شد و نهایتا مباحث هماهنگی حفاظتی در قالب نرم افزار ETAP  ارائه گردید

 

      آموزش تخصصی UPS در تاریخ 28 الی 30 تیر 1395 در محل عملیات انتقال گاز منطقه 9 توسط دکتر کاظمی کارگر برگزار شد

 

 

enteghaal gaz

دوره آموزش هماهنگی حفاظتی در فشار ضعیف و فشار متوسط طی سه روز در پاییز 1395  به مدت 24 ساعت برگزار گردید.

این دوره توسط جناب آقای دکتر مجید محمودوند مدیر عامل و عضور هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو  تدریس شده است.

در این دوره مدیران و کارشناسان محترم شرکت پتروشیمی امیر کبیر , پتروشیمی تبریز , همچنین صنایع مس شهید باهنر , شرکت پترانیر , شرکت ناواکو , غرب نیرو به همراه چند تن از عزیزان دانشجو دانشگاه های شهید بهشتی و علم و صنعت حضور به عمل آوردند

در این دوره به بررسی مشخصات انواع کلیدهای فشار ضعیف،,فیوز ها, و عملکرد رله ها نحوۀ ستینگ کلیدهای MPCB, MCCB و ACB، نحوۀ ستینگ رله های جریانی و برقراری هماهنگی حفاظتی پرداخته شد و نهایتا مباحث هماهنگی حفاظتی در قالب نرم افزار ETAP  ارائه گردید

 

 

دوره آموزش هماهنگی حفاظتی در فشار ضعیف و فشار متوسط طی سه روز در پاییز 1395  به مدت 24 ساعت برگزار گردید.

 

این دوره توسط جناب آقای مجید محمودوند مدیر عامل و عضور هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو  تدریس شده است.

 

در این دوره مدیران و کارشناسان محترم شرکت پتروشیمی امیر کبیر , پتروشیمی تبریز , همچنین صنایع مس شهید باهنر , شرکت پترانیر , شرکت ناواکو , غرب نیرو به همراه چند تن از عزیزان دانشجو دانشگاه های شهید بهشتی و علم و صنعت حضور به عمل آوردند

 

در این دوره به بررسی مشخصات انواع کلیدهای فشار ضعیف،,فیوز ها, و عملکرد رله ها نحوۀ ستینگ کلیدهای MPCB, MCCB و ACB، نحوۀ ستینگ رله های جریانی و برقراری هماهنگی حفاظتی پرداخته شد و نهایتا مباحث هماهنگی حفاظتی در قالب نرم افزار ETAP  ارائه گردید

 

coordination-autumn-95

دوره آموزش هماهنگی حفاظتی در فشار ضعیف و فشار متوسط طی سه روز در پاییز 1395  به مدت 24 ساعت برگزار گردید.

این دوره توسط جناب آقای دکتر مجید محمودوند مدیر عامل و عضور هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو  تدریس شده است.

در این دوره مدیران و کارشناسان محترم شرکت پتروشیمی امیر کبیر , پتروشیمی تبریز , همچنین صنایع مس شهید باهنر , شرکت پترانیر , شرکت ناواکو , غرب نیرو به همراه چند تن از عزیزان دانشجو دانشگاه های شهید بهشتی و علم و صنعت حضور به عمل آوردند

در این دوره به بررسی مشخصات انواع کلیدهای فشار ضعیف،,فیوز ها, و عملکرد رله ها نحوۀ ستینگ کلیدهای MPCB, MCCB و ACB، نحوۀ ستینگ رله های جریانی و برقراری هماهنگی حفاظتی پرداخته شد و نهایتا مباحث هماهنگی حفاظتی در قالب نرم افزار ETAP  ارائه گردید

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.