مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

دوره آموزش جامع محاسبات اتصال کوتاه بر اساس استاندارد های IEC و IEEE

دوره آموزش جامع محاسبات اتصال کوتاه بر اساس استانداردهای IEC و IEEE طی سه روز در پاییز 95 برگزار گردید.

این دوره توسط جناب آقای دکتر مجید محمودوند مدیر عامل و عضور هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو  تدریس شده است.

در این دوره به بررسی اهداف و اهمیت اتصال کوتاه و محاسبات جریان اتصال کوتاه در سیستم های سه فاز و تاثیر موتور و ژنراتور و ... بر اتصال کوتاه پرداخته شد. همچنین تاثیر ارتینگ نقطه نوترال بر جریان اتصال کوتاه تک فاز و محاسبه پارامتر های اتصال کوتاه در سیستم فشار ضعیف تشریح گردید.


short circut-autumn-95

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.