مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

دوره آموزش ژنراتور سنکرون و تست های آن در 21 الی 23 تیر توسط دکتر کاظمی کارگر در نیروگاه سیکل ترکیبی قم برگزار شد

 

 

دوره آموزش ژنراتور سنکرون و تست های آن در 21 الی 23 تیر توسط دکتر کاظمی کارگر در نیروگاه سیکل ترکیبی قم برگزار شد

 

 

generator -sancron

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.