مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

دوره آموزش تئوری طراحی پلنت های صنعتی - جهت شرکت پلیمر آریا ساسول - مورخ 15 الی 18 آبان ماه 1392 - مدرس: مجید محمودوند

دوره آموزش تئوری طراحی پلنت های صنعتی در تاریخ 15 الی 18 آبان ماه 1392 و به مدت 32 ساعت جهت شرکت پلیمر آریا ساسول برگزار گردید.


این دوره توسط جناب آقای مجید محمودوند مدیریت عامل و عضو هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو برگزار شده است.


در دوره مذکور که با حضور 5 تن از مدیران و کارشناسان محترم شرکت پلیمر آریا ساسول برگزار گردید، در خصوص تئوری طراحی پلنت های صنعتی، سایزینگ تجهیزات و نحوۀ انجام مطالعات شبکه در حوزه طراحی و تحلیل پلنت های صنعتی بحث و بررسی گردید.

Plant-15-18-08-92-2

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.