مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

دوره آموزش پیشرفته نرم افزار ETAP - در محل شرکت توزیع آذربایجان شرقی - مورخ 14 و 15 تیرماه 1392 - مدرس: مجید محمودوند

دوره آموزش پیشرفته نرم افزار مطالعات جامع و طراحی شبکه های توزیع و انتقال نیروی برق (ETAP) در تاریخ 14 و 15 تیر ماه 1392 و به مدت 16 ساعت در محل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی برگزار گردید.

این دوره توسط جناب آقای مجید محمودوند مدیریت عامل و عضو هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو برگزار شده است.

در دوره مذکور که با حضور 35 تن از مدیران و کارشناسان محترم شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی برگزار گردید، پس از آشنایی شرکت کنندگان با فضای کلی نرم افزار و قابلیت ها و امکان محاسباتی آن، دیاگرام تک خطی  یک شبکۀ توزیع نمونه در محیط نرم افزار ETAP ترسیم شده و پس از ورود اطلاعات تجهیزات اصلی شبکه، مطالعات پایه شبکه های توزیع شامل پخش بار، اتصال کوتاه و هماهنگی حفاظتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ETAP11-4-92-1
برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.