مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

دوره آموزش تئوری طراحی پلنت های صنعتی - جهت شرکت پلیمر آریا ساسول - مورخ 15 الی 18 آبان ماه 1392 - مدرس: مجید محمودوند

دوره آموزش تئوری طراحی پلنت های صنعتی در تاریخ 15 الی 18 آبان ماه 1392 و به مدت 32 ساعت جهت شرکت پلیمر آریا ساسول برگزار گردید.


این دوره توسط جناب آقای مجید محمودوند مدیریت عامل و عضو هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو برگزار شده است.


در دوره مذکور که با حضور 5 تن از مدیران و کارشناسان محترم شرکت پلیمر آریا ساسول برگزار گردید، در خصوص تئوری طراحی پلنت های صنعتی، سایزینگ تجهیزات و نحوۀ انجام مطالعات شبکه در حوزه طراحی و تحلیل پلنت های صنعتی بحث و بررسی گردید.

Plant-15-18-08-92-2

دوره مقدماتی ارتینگ فشار ضعیف، فشار متوسط، فشار قوی و حفاظت در برابر سرج و صاعقه - در محل شرکت پلیمر کرمانشاه - مورخ 6 الی 8 اسفند ماه 1392 - مدرس: مجید محمودوند

 

دوره آموزش مقدماتی ارتینگ فشار ضعیف، فشار متوسط، فشار قوی و حفاظت در برابر سرج و صاعقه در تاریخ 6 الی 8 اسفند ماه 1392 و به مدت 24 ساعت جهت شرکت پلیمر کرمانشاه برگزار گردید.

این دوره توسط جناب آقای مجید محمودوند مدیریت عامل و عضو هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو برگزار شده است.

در دوره مذکور که با حضور 14 تن از مدیران و کارشناسان محترم شرکت پلیمر کرمانشاه برگزار گردید، مباحثی در خصوص استانداردهای کاربردی ارتینگ، ساختار سیستم های توزیع فشار ضعیف، بررسی وضعیت اتصال کوتاه در شبکه های فشار ضعیف، نحوه اتصال ارتینگ فشار ضعیف و فشار متوسط و ... بحث و بررسی انجام شد.

Earth-6-8-92-PolymerKermanshah-small

دوره آموزش ارتینگ فشار متوسط و فشار قوی همراه با آموزش نرم افزار CYMGrd - در محل شرکت پتروشیمی تبریز - مورخ 14 الی 16 دی ماه 1393 - مدرس: مجید محمودوند

دوره جامع آموزش ارتینگ فشار متوسط و فشار قوی همراه با آموزش نرم افزار CYMGrd در تاریخ 14 الی 16 دی ماه 1393 به مدت 24 ساعت برگزار گردید. این دوره توسط جناب آقای مجید محمودوند مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو تدریس شده است. در دوره مذکور که با حضور 13 تن از مدیران و کارشناسان محترم شرکت پتروشیمی تبریز برگزار گردید، پس از آشنایی با اصول،  تعاریف و استانداردهای مرتبط با ارتینگ، نحوۀ ارتینگ نقطۀ نوترال منابع توان در سیستم های ارتینگ فشار متوسط، روش های اندازه گیری مقاومت ویژه خاک، مدل سازی زمین، حدود مجاز ولتاژهای گام و تما، طراحی سیستم زمین در پست های فشار قوی و نیروگاه ها . ... مورد بحث و بررسی قرار گرفت و چندین مثال عملی در خصوص طراحی سیستم زمین پست های فشار قوی مطرح و در محیط نرم افزار CYMGrd، شبیه سازی و بررسی گردید.

earthing-14-16-92-tabrizpetro-small

دوره آموزش مقدماتی نرم افزار CYMDIST - جهت شرکت توزیع نیروی برق اردبیل - مورخ 15 الی 17 بهمن ماه 1392 - مدرس: مجید محمودوند

دوره آموزش مقدماتی نرم افزار مطالعات جامع و طراحی شبکه های توزیع نیروی برق (CYMDIST) در تاریخ 15 الی 17 بهمن ماه 1392 و به مدت 24 ساعت در محل شرکت توزیع نیروی برق اردبیل برگزار گردید.

این دوره توسط جناب آقای مجید محمودوند مدیریت عامل و عضو هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو برگزار شده است. 

در این دوره پس از آشنایی با قابلیت ها و توانایی های نرم افزار CYMDIST در بخش طراحی و مطالعاتی شبکه های توزیع برق، پارامترهای مورد نیاز تجهیزات اساسی شبکه های توزیع شامل پست های بالادست، خطوط انتقال، کابل ها، ترانسفورماتورها، خازن ها و ... شرح داده شده و سپس مطالعات پایه شبکه های توزیع شامل پخش بار و اتصال کوتاه معرفی شده و نحوه استفاده از نتایچ مربوطه در طراحی و بهره برداری از شبکه های توزیع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

cymdist-15-17-bahman-92-ardabil-small

 

دوره آموزش مقدماتی ارتینگ فشار ضعیف و فشار متوسط - در محل پتروشیمی زاگرس - مورخ 16 17 آذر ماه 1393 - مدرس: مجید محمودند

دوره آموزش مقدماتی ارتینگ فشار ضعیف، فشار متوسط، فشار قوی و حفاظت در برابر سرج و صاعقه در تاریخ 16 و 17 آذر ماه 1392 و به مدت 16 ساعت در محل شرکت پتروشیمی پارس برگزار گردید.


این دوره توسط جناب آقای مجید محمودوند مدیریت عامل و عضو هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو برگزار شده است.


در دوره مذکور که با حضور 9 تن از مدیران و کارشناسان محترم شرکت پتروشیمی پارس برگزار گردید، مباحثی در خصوص استانداردهای کاربردی ارتینگ، ساختار سیستم های توزیع فشار ضعیف، بررسی وضعیت اتصال کوتاه در شبکه های فشار ضعیف، نحوه اتصال ارتینگ فشار ضعیف و فشار متوسط و ... بحث و بررسی انجام شد.

earthing-16-17-azar92-zagros
برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.