مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

دوره آموزش مقدماتی نرم افزار ETAP - جهت شرکت توزیع آذربایجان شرقی - مورخ 6 تیرماه 1392 - مدرس: مجید محمودوند

دوره آموزش مقدماتی نرم افزار مطالعات جامع و طراحی شبکه های توزیع و انتقال نیروی برق (ETAP) در تاریخ 6 تیر ماه 1392 و به مدت 8 ساعت در محل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی برگزار گردید.

این دوره توسط جناب آقای مجید محمودوند مدیریت عامل و عضو هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو برگزار شده است.

 

در دوره مذکور که با حضور 35 تن از مدیران و کارشناسان محترم شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی برگزار گردید، پس از آشنایی شرکت کنندگان با فضای کلی نرم افزار و قابلیت ها و امکان محاسباتی آن، مقدماتی در خصوص تئوری طراحی و شناخت تجهیزات اصلی شبکه های توزیع مطرح گردید و شرکت کنندگان محترم دوره با نحوۀ ترسیم دیاگرام تک خطی شبکۀ توزیع در محیط نرم افزار ETAP و ورود اطلاعات تجهیزات اصلی شبکۀ آشنا شدند و یک شبکه نمونه در محیط نرم افزار ترسیم گردید.

 

ETAP-6-4-92

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.