مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

پیکره بندی انواع رله های حفاظتی شامل ABB، SIEMENS، MICOM، AREVA، SEPAM و ...

 

peikare-bandi-configuration-bsn 

                              دانش فنی کافی و شناخت و کار با یک رله باعث می ­شود که بتوان پیکره بندی آن رله را به صورت مناسب انجام داد. پیکره بندی نادرست باعث می گردد که کارکرد رله تحت تاثیر قرار گرفته و عملکرد نادرست داشته باشد. شناخت تمامی پارامترها، مخصوصا در رله های نسل جدید، به همراه دانش و تجربۀ کافی می ­تواند منجر به یک پیکره بندی صحیح شود تا علاوه بر کارکرد مناسب بتوان از تمامی قابلیت های موجود در یک رله میکروپروسسوری استفاده نمود. با توجه به تنوع رله های حفاظتی با برندهای مختلف مانند SIEMENS، ABB، AREVA، GE، SEPAM، MICOM و ... دانش و تخصص در زمینۀ پیکره بندی، با توجه تجارب کسب شده در پروژه های مختلف, تست و تحقیق بدست خواهد آمد. شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو، با اتکا به دانش مهندسی و تجارت متعدد موسسین خود در امر پیکره بندی انواع رله ها، قادر به ارائۀ تخصصی ترین سطح خدمات مهندسی در این زمینه می باشد.                                                       

 

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.