مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

عمده ترین فعالیت های قابل انجام در دپارتمان حفاظت و تست

relay-test


                                                                                                                                                                                                                                                              

این دپارتمان با بهره گیری از دانش متخصصین خود در امر محاسبۀ ستینگ رله ها و هماهنگی حفاظتی رله ها و کلیدها در فشار ضعیف، فشار متوسط و فشار قوی با استفاده از آخرین نسخه از نرم افزارهای مطالعاتی مانند ETAP، CYME، DIgSILENT، ُSINCAL، SKM

و... و همچنین پیکره بندی رله ها و تست مجموعۀ حفاظتی شامل رله و ترانسفورماتورهای اندازه گیری ولتاژ و جریان با در اختیار داشتن انواع تجهیزات مرتبط با تست رله ها، قادر به انجام فعالیت های زیر، با بهترین کیفیت و مناسبت ترین هزینه، می باشد: 


 
                                   برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.