مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

محاسبات مدیریت ریسک

dehnsupport-software-452x412

 به منظور بررسی نیاز به سیستم حفاظت در برابر صاعقه، برقگیرهای حفاظتی سیستم قدرت و IT، نیاز به پیش بینی اقدامات حفاظتی جهت کاهش خطرات ناشی از ولتاژ گام ، ولتاژ تماس و ... می توان از محاسبات مدیریت ریسک استفاده نمود.

روند کلی محاسبات برآورد ریسک مطابق استاندارد IEC 62305 به شرح ذیل می باشد:

 

  • تعیین نوع و مشخصات سازه‌ای که باید مورد حفاظت قرار گیرد
  • تعیین تمامی انواع تلفات درون سازه و ریسک مرتبط با آن (L1 تا L4)
  • تخمین ریسک R برای هر یک از انواع تلفات (R1 تا R4)
  • تعیین نیاز به سیستم حفاظت در برابر صاعقه از طریق مقایسه ریسک R2، R1 و R3 با ریسک قابل تحمل RT
  • بررسی اثربخشی هزینه سیستم حفاظتی، از طریق مقایسه هزینه بروز تلفات با هزینه استفاده از تمهیدات حفاظتی

به منظور انجام محاسبات مدیریت ریسک می توان از نرم افزارهای مختلفی استفاده نمود. از برترین نرم افزارهای انجام محاسبات مدیریت ریسک  می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • DEHNsupport Toolbox
  • Furse Strikerisk
  • SES-SESShield
 دپارتمان ارتینگ، صاعقه/سرج شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو با بهره گیری از نرم افزارهای به روز به انجام محاسبات مدیریت ریسک در پروژه های گوناگون می پردازد.


برای دانلود راهنمای کاربان این نرم‌افزار اینجا کلیک کنید.


 

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.