مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

دورۀ آموزش ارتینگ در سیستم های توزیع فشار ضعیف و فشار متوسط- در محل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران - از 19 آذرماه 93 به مدت 16 ساعت - مدرس: مجید محمودوند

 

دوره آموزش ارتینگ در سیستم های توزیع فشار ضعیف و فشار متوسط از تاریخ 19 آذرماه 1393 و به مدت 16 ساعت برگزار گردید. این دوره توسط جناب آقای مجید محمودوند مدیریت عامل شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو تدریس شده است. این دوره با حضور 18 تن از مدیران و کارشناسان محترم شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، برگزار گردیده است. در این دوره پس از  بررسی ساختار سیستم های توزیع فشار ضعیف و فشار متوسط، به شرح تعاریف و استانداردهای مرتبط با ارتینگ فشار ضعیف پرداخته شده و در خصوص انواع روش های سنجش مقاومت ویژه خاک، مدل سازی زمین جهت مطالعات ارتینگ، روش های اجرایی ارتنیگ در فشار ضعیف، روش ارتینگ نقطۀ نوترال در فشار متوسط و ... بحث و بررسی بعمل آمد.

1393-8-8-LvEarthing-Mahmoudvand 

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.