مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

دورۀ آموزش محاسبات اتصال کوتاه بر مبنای استانداردهای IEC و IEEE - در محل شرکت الکترو کویر یزد - مورخ 30 مهرماه الی 2 آبان ماه 1393 - مدرس: دکتر حسین کاظمی کارگر

 

دوره آموزش محاسبات اتصال کوتاه بر اساس استانداردهای IEC و IEEE طی سه روز از تاریخ 30 مهرماه الی 2 آبان ماه 1393 و به مدت 24 ساعت برگزار گردید.

این دوره توسط جناب آقای دکتر حسین کاظمی کارگر ریاست محترم هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو  و عضو هیات علمی دانشکدۀ برق دانشگاه شهید بهشتی تدریس شده است.

این دوره با حضور 11 تن از مدیران و کارشناسان محترم شرکت الکترو کویر یزد برگزار گردیده است.

در این دوره به بررسی اصول محاسبات اتصال کوتاه و تعاریف مربوطه در استانداردهای IEC و IEEE پرداخته شده و اختلافات موجود در این دو استاندارد مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا مباحث  در قالب نرم افزار ETAP ارائه گردید.

1393-8-30-DrKazemi

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.