مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

گالری عکس دوره های برگزار شدۀ پائیز 93

ردیف

عنوان دوره برگزار شده

مدرس دوره

محل برگزاری دوره

تاریخ برگزاری دوره 

1 دوره مقدماتی آموزش هماهنگی حفاظتی در فشار ضعیف و فشار متوسط دکتر حسین کاظمی کارگر شرکت پتروشیمی تبریز 1 الی 3 مهرماه 93
2 دوره آموزش جامع طراحی پلنت های صنعتی با استفادۀ حرفه ای از نرم افزار ETAP مجید محمودوند  موسسۀ تعالی دانش شریف   از 17 مهر 93 به مدت 150 ساعت

3

دوره پیشرفتۀ آموزش هماهنگی حفاظتی در فشار ضعیف و فشار متوسط

دکتر حسین کاظمی کارگر

شرکت پتروشیمی تبریز

15 الی 17 مهرماه 93

4

دوره آموزش محاسبات اتصال کوتاه بر مبنای استانداردهای IEC و IEEE

دکتر حسین کاظمی کارگر

شرکت الکترو کویر یزد

 30 مهر الی 2 آبان ماه 93

5 

دوره آموزش مقدماتی محاسبات اتصال کوتاه بر مبنای استاندارد IEC و IEEE

دکتر حسین کاظمی کارگر

شرکت سیمان آبیک 

22 آبان ماه 93

6

دوره آموزش پیشرفتۀ نرم افزار مطالعات شبکۀ ETAP

مجید محمودوند 

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 

26 الی 29 آبان ماه 93

7

دوره آموزش ارتینگ در سیستم های توزیع فشار ضعیف

مجید محمودوند

شرکت پتروشیمی پارس

1 الی 3 آذرماه 93

8

دوره آموزش پیشرفتۀ محاسبات اتصال کوتاه بر مبنای استاندارد IEC و IEEE

دکتر حسین کاظمی کارگر

شرکت سیمان آبیک 

6 آذر ماه 93

9

دوره آموزش ارتینگ در سیستم های توزیع فشار ضعیف و فشار متوسط

مجید محمودوند

شرکت مهندسی و ساختمان نفت

از 19 آذر 93 به مدت 16 ساعت

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.