مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

دوره آموزش ارتینگ فشار متوسط و فشار قوی همراه با آموزش نرم افزار CYMGrd - در محل شرکت پتروشیمی تبریز - مورخ 14 الی 16 دی ماه 1393 - مدرس: مجید محمودوند

دوره جامع آموزش ارتینگ فشار متوسط و فشار قوی همراه با آموزش نرم افزار CYMGrd در تاریخ 14 الی 16 دی ماه 1393 به مدت 24 ساعت برگزار گردید. این دوره توسط جناب آقای مجید محمودوند مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو تدریس شده است. در دوره مذکور که با حضور 13 تن از مدیران و کارشناسان محترم شرکت پتروشیمی تبریز برگزار گردید، پس از آشنایی با اصول،  تعاریف و استانداردهای مرتبط با ارتینگ، نحوۀ ارتینگ نقطۀ نوترال منابع توان در سیستم های ارتینگ فشار متوسط، روش های اندازه گیری مقاومت ویژه خاک، مدل سازی زمین، حدود مجاز ولتاژهای گام و تما، طراحی سیستم زمین در پست های فشار قوی و نیروگاه ها . ... مورد بحث و بررسی قرار گرفت و چندین مثال عملی در خصوص طراحی سیستم زمین پست های فشار قوی مطرح و در محیط نرم افزار CYMGrd، شبیه سازی و بررسی گردید.

earthing-14-16-92-tabrizpetro-small

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.