مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

گالری عکس دوره های برگزار شدۀ زمستان 93

  

ردیف عنوان دوره برگزار شده مدرس دوره محل برگزاری دوره تاریخ برگزاری دوره
1 دوره آموزش مقدماتی نرم افزار مطالعات شبکه های الکتریکی (ETAP) مجید محمودوند شرکت فولاد هرمزگان جنوب 1 الی 3 بهمن ماه 1393
2 دوره آموزش پیشرفته نرم افزار مطالعات شبکه های الکتریکی (ETAP) مجید محمودوند شرکت فولاد هرمزگان جنوب 8 الی 10 بهمن ماه 1393
3 دوره آموزش مقدماتی نرم افزار مطالعات شبکه های الکتریکی (ETAP) مجید محمودوند شرکت پتروشیمی ایلام 12 الی 14 بهمن ماه 1393 
4  دوره ارتینگ فشار ضعیف مجید محمودوند شرکت ناواکو 20 بهمن و 18 اسفند 1393 
5  دوره حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت  دکتر حسین کاظمی کارگر شرکت سیمان آبیک 29 و 30 بهمن ماه 1393 
6 دوره آموزش رله های THYTRONIC به همراه تست آن ها دکتر حسین کاظمی کارگر شرکت پالایش نفت تبریز 5 الی 7 اسفند ماه 1393
7 دوره آموزش مقدماتی نرم افزار مطالعات شبکه های الکتریکی (ETAP) مجید محمودوند شرکت فولاد هرمزگان جنوب 29 بهمن الی 1 اسفند 1393
8  دوره آموزش پیشرفتۀ نرم افزار مطالعات شبکه های الکتریکی (ETAP) مجید محمودوند  شرکت فولاد هرمزگان جنوب 6 الی 8 اسفند ماه 1393 
9  دوره آموزش هماهنگی حفاظتی رله ها دکتر حسین کاظمی کارگر  شرکت سیمان آبیک 10 و 17 اسفند ماه 1393 
10 دوره حفاظت در برابر سرج و صاعقه فرزین خالقی شرکت ناواکو 6 و 13 اسفند ماه 1393
 11  دوره آموزش پیشرفته نرم افزار مطالعات شبکه های الکتریکی (ETAP) مجید محمودوند شرکت پتروشیمی ایلام 11 الی 13 اسفند ماه 1393 
برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.