مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

دوره های تخصصی نرم افزارهای مطالعات شبکهدر این بخش سرفصل تفصیلی دوره های آموزشی مهندسی برق در شاخه های مختلف قرار داده شده است.


برای اطلاع از سرفصل کامل دوره‌ها تماس بگیرید.

 

  
 PSS-E-logo  pss-sincal-logo Digsilent-logo Etap-log

دوره مقدماتی آموزش نرم‌افزار PSS-E

دوره پیشرفته آموزش نرم‌افزار PSS-E

دوره مقدماتی آموزش نرم‌افزار PSS SINCAL

دوره پیشرفته آموزش نرم‌افزار PSS SINCAL

دوره مقدماتی آموزش نرم‌افزار DIgSILENT

دوره پیشرفته آموزش نرم‌افزار DIgSILENT

دوره مقدماتی آموزش نرم‌افزار etap

دوره پیشرفته آموزش نرم‌افزار etap

 

 

EPMTP-logo SKM-logo NEPLAN-logo CYME-logo

دوره مقدماتی آموزش نرم‌افزار EMTP-RV

دوره پیشرفته آموزش نرم‌افزار EMTP-Rv

دوره مقدماتی آموزش نرم‌افزار SKM Power Tools

دوره پیشرفته آموزش نرم‌افزار SKM Power Tools

دوره مقدماتی آموزش نرم‌افزار NEPLAN

دوره پیشرفته آموزش نرم‌افزار NEPLAN

دوره مقدماتی آموزش نرم‌افزار CYME

دوره پیشرفته آموزش نرم‌افزار CYME

 

 

Eplan-logo  PSCAD-logo

دوره مقدمانی آموزش نرم‌افزار E-PLAN

دوره پیشرفته آموزش نرم‌افزار E-PLAN

دوره مقدماتی آموزش نرم‌افزار PSCAD

دوره پیشرفته آموزش نرم‌افزار PSCAD

 

 

 

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.