مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

 

جزئیات سرفصل دوره آموزش محاسبات اتصال کوتاه بر اساس استاندارد IEC 60909 و IEEE551

  

 


سرفصل های دوره

زیر فصل ها

تعداد ساعت

مقدمه

اهداف و اهمیت مطالعات اتصال کوتاه

معرفی استانداردها در زمینه اتصال کوتاه

منابع جریان‌های اتصال کوتاه

چرایی نامتقارن بودن جریان‌های اتصال کوتاه

جریان‌های اتصال کوتاه متقارن و نا متقارن

مولفه DC جریان‌های اتصال کوتاه

انواع اتصال کوتاه (سه فاز، دو فاز، دوفاز به زمین، تک­فاز و تک­فاز دوبل)

حداقل و حداکثر جریان اتصال کوتاه و کاربرد آن‌ها

تاثیرات حرارتی جریان اتصال­کوتاه

نیروی الکترومکانیکی حاصل از جریان اتصال­کوتاه

تاثیرات مغناطیسی حاصل از جریان اتصال­کوتاه

محدود نمودن جریان اتصال­کوتاه در سیستم‌های قدرت

تجهیزات محدودکنندۀ جریان اتصال­کوتاه در تابلوهای LV و MV

4

محاسبات جریان اتصال کوتاه مطابق با استاندارد IEEE 551

 

انواع روش‌های محاسباتی

محاسبه ضرایب امپدانس

مدل نمودن ماشین‌های دوار

انواع و شدت جریان‌های اتصال کوتاه سیستم

ساده سازی سیستم

فرآیند محاسباتی

3

محاسبات اتصال کوتاه در سیستم‌های فشارقوی، فشار متوسط و فشار ضعیف مطابق با استاندارد IEC 60909

 

انواع خطاهای اتصال کوتاه بر اساس IEC 60909

حداقل و حداکثر جریان‌های اتصال کوتاه و کاربرد آنها

اتصال کوتاه در نزدیکی ژنراتور

محاسبۀ امپدانس‌های اتصال کوتاه تجهیزات و شبکۀ سراسری

جریان اتصال کوتاه موثر متقارن اولیه 

جریان اتصال کوتاه متقارن 

جریان اتصال کوتاه حالت ماندگار 

مقدار پیک جریان اتصال کوتاه 

معرفی ضریب ولتاژ یا c-factor

ضریب K جهت جریان اتصال کوتاه پیک

ضریب  جهت جریان اتصال کوتاه متقارن

ضرایب محاسبه جریان اتصال کوتاه حالت ماندگار

ضریب محاسبه جریان اتصال کوتاه موتورهای آسنکرون

بررسی انواع روش‌های محاسباتی

انجام محاسبات اتصال کوتاه بر اساس IEC 60909

محاسبه پارامترهای جریان اتصال کوتاه در انواع خطاها به­صورت دقیق و تقریبی

تاثیر ضرایب اصلاح امپدانس تجهیزات شامل ضریب اصلاح امپدانس ترانسفورماتور و ژنراتور بر جریان‌های اتصال کوتاه

محاسبۀ سهم شبکۀ سراسری روی جریان اتصال­ کوتاه

محاسبۀ سهم ژنراتورهای سنکرون روی جریان اتصال­ کوتاه

محاسبۀ سهم ژنراتورهای القایی روی جریان اتصال­ کوتاه

محاسبۀ سهم موتورهای القایی روی جریان اتصال­ کوتاه

محاسبۀ سهم موتورهای سنکرون روی جریان اتصال­ کوتاه

محاسبۀ سهم مبدل­های الکترونیک قدرت روی جریان اتصال­ کوتاه

محاسبۀ سهم خازن روی جریان اتصال­ کوتاه

مقایسه فرآیند محاسبات اتصال­ کوتاه طبق IEC 60909 و IEEE 551

10

بررسی شبکه­های توالی در محاسبات اتصال­کوتاه نامتقارن

 

بررسی قضیه فورتسکیو و نحوۀ تبدیل فضاهای نامتقارن به متقارن

بررسی امپدانس توالی مثبت تجهیزات و نحوۀ محاسبۀ امپدانس معادل شبکۀ توالی مثبت

بررسی امپدانس توالی منفی تجهیزات و نحوۀ محاسبۀ امپدانس معادل شبکۀ توالی منفی

بررسی امپدانس توالی صفر تجهیزات و نحوۀ محاسبۀ امپدانس معادل شبکۀ توالی صفر

بررسی نحوۀ اتصال انواع شبکه ­های توالی در خطاهای مختلف تک­فاز، دو فاز و سه­فاز

تحلیل سادۀ شدۀ شبکه­ های توالی

حل مثال­های متنوع از نحوۀ استخراج شبکه ­های توالی و اتصال آن­ها به یکدیگر جهت محاسبۀ جریان اتصال ­کوتاه تک­فاز به زمین، دوفاز به زمین، دو فاز و سه فاز

6

تاثیر نحوۀ ارتینگ نقطه نوترال ترانسفورماتورها بر روی جریان اتصال کوتاه تک­فاز به زمین

 

محاسبات اتصال­ کوتاه تک­فاز به زمین در حضور نقطه نوترال مستقیماً زمین­شده

محاسبات اتصال ­کوتاه تک­فاز به زمین در حضور NGR نصب­شده در نقطۀ نوترال ترانسفورماتور

محاسبات اتصال­ کوتاه تک­فاز به زمین در سیستم زمین شده با استفاده از کویل پترسن(Petersen-coil)

اثر استفاده از NGR قابل­قطع در سطح اتصال­ کوتاه حاصل از ژنراتورهای فشار متوسط

محاسبات اتصال ­کوتاه تک­فاز به زمین با حضور ترانسفورماتور زمین نصب­شده روی باس­بار (ترانسفورماتور Open Delta)

محاسبات اتصال­ کوتاه تک­فاز به زمین با حضور ترانسفورماتور زیگزاگ

بررسی تفاوت شبکه­ های مستقیماً زمین شده و زمین­ شده توسط NGR با شبکه­ های زمین­ شده توسط ترانس زمین از نقطه نظر محاسبات دستی جریان اتصال کوتاه

3

حل کامل یک مثال

تحلیل و محاسبۀ دستی انواع جریان­ های اتصال­ کوتاه تک­فاز، دوفاز و سه ­فاز در یک شبکۀ نمونه در سطوح ولتاژ فشار ضعیف، فشار متوسط و فشار قوی

تحلیل نرم ­افزاری شبکه مورد مطالعه در محیط نرم­افزارهای ETAP و DIgSILENT و مقایسۀ نتایج دقیق نرم­افزاری با نتایج تقریبی حاصل از محاسبات دستی

10

  

 

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.