مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

 

محاسبات اتصال کوتاه یکی از محاسبات پایه جهت طراحی و مطالعات شبکه های تولید، انتقال و توزیع نیروی برق می باشد. سایزینگ تجهیزات مختلف شبکه اعم از کابل، خط انتقال، کلید، باس بار و ... و نیز تنظیمات رله های حفاظتی و هماهنگی آن ها، سیستم زمین و ... همگی بخشی از کاربردهای محاسبات اتصال کوتاه می باشد. این محاسبات بر اساس استانداردهای IEC 60909 و IEEE 551 قابل انجام بوده و طی دوره مذکور مفاهیم این استانداردها بررسی خواهد شد. در پایان نیز محاسبات با استفاده از نرم افزارهای مطالعاتی مانند ETAP و DIgSILENT اعتبارسنجی خواهد شد. برخی از اهداف این دوره عبارتند از:

تسلط مهندسان برق بر مفاهیم مطرح ­شده در استاندارد IEC 60909 جهت انجام محاسبات اتصال کوتاه به منظور درک نحوۀ استفاده صحیح از تعاریف، روابط و نتایج حاصل از محاسبات اتصال­ کوتاه جهت انجام سایزینگ مناسب و اقتصادی تجهیزات به کاررفته در تابلوها و شبکه های قدرت شامل کابل ­ها، کلیدها، باس­بارها، ترانسفورماتورهای جریان، تنظیم مناسب کلیدها و رله­ های حفاظتی، سایزینگ مناسب تجهیزات موجود در سیستم زمین شامل سیم ارت، NGR، ترانس زمین و ...، انجام محاسبات اتصال کوتاه به صورت دستی و نرم افزاری

 

ettesal-kutahh

مشاهدۀ جزئیات سرفصل دوره محاسبات اتصال کوتاه بر اساس استانداردهای IEC و IEEE

مشاهده ویدیو بخشی از جلسه اول دوره محاسبات اتصال کوتاه بر اساس استانداردهای IEC و IEEE

                            

 

MeM-Logo-s1

مشاهده جزئیات پیش ثبت نام، زمان و محل برگزاری دوره با همکاری مرکز آموزش مهندسی MeM

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.