مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

جزئیات سرفصل دوره جامع ارتینگ LV، MV، HV، ابزار دقیق و حفاظت در برابر سرج و صاعقه

 


سرفصل های دوره

زیر فصل ها

تعداد ساعت

مفاهیم و محاسبات اولیه در طراحی ارتینگ

۱-۱- شناخت جایگاه و کاربرد سیستم زمین در ایجاد معیارهای ایمنی چهار گانه عمومی و سه گانه خاص براساس استاندارد60364-4-41 IEC با تمرکز بر چگونگی ایجاد معیارهای ایمنی در تاسیسات بیمارستانی.

۱-۲- بررسی مدارات الکتریکی پایه ای در جهت ایجاد شناخت و توانمندی در تحلیل ارتباطات اجزای سیستم زمین با یکدیگر.

۱-۳- بررسی اجزای سیستم ارتینگ و مشخصات لازم برای انتخاب آن ها (الکترود زمین هادی اتصال دهنده مدار به زمین- هادی اتصال دهنده شینه به زمین- هادی حفاظتی و...).

۱-۴ بررسی مفاهیم ارت تمیز (CLEAN EARTH) ارت کثیف (DIRTY EARTH) ارت مرجع سیگنال مشترک و روش­های ایجاد ساختار آن­ها.

۱-۵- بررسی فرمولهای محاسباتب و انجام محاسبات مربوط به الکترودهای زمین راد٬ هادی لخت مسی ٬ مش و ...

۱-۶- بررسی الکترود های زمین مورد استفاده جهت تخلیه جریان صاعقه (TYPE A & TYPE B) و بررسی کاربرد الکترود های مذکور در ساختمانها وسایتها با کاربریهای متفاوت که سیستم حفاظت در برابر برخورد صاعقه دارا می باشند.

۱-۷- بررسی مفهوم افزایش گرادیان ولتاژ (EPR) و مشکلات ناشی از مقادیر بالای آن . معرفی ساختار الکترود زمین مش و کیفیت تعدیل گرادیان ولتاژ از طریق ان

۱-۸- بررسی معیارهای حفاظتی در زمان افزایش گرادیان ولتاژ به همراه بررسی ساختار سیستم زمین حصارهای پیرامونی ( فنسها)

6

سیستم زمین فشار ضعیف

۲-۱- معرفی سیستمهای (TN/TT/IT) و مقایسه ساختار آنها

۲-۲- معرفی سیستم IT بطور خاص و مقایسه آن با معیار حفاظتی ایجاد شده توسط ترانس ایزوله در تاسیسات بیمارستانی

۲-۳- بررسی پنج دلیل اصلی بکارگیری الکترود زمین در سیستم TN و محدودیتهای اندازه مقاومت الکترود زمین مذکور ( ۲ اهم ٬۳.۵ اهم و بالاتر)

۲-۴- انجام طراحی نمونه شامل ترسیم ساختار اتصالات ارتینگ در تابلوهای فشارضعیف در پست و بکارگیری الکترودهای متناسب در شبکه فشارضعیف   با معرفی ساختار هادی زمین در بتون (UFFER GROUNDING)

۲-۵- بررسی ارتباط طراحی سیستم زمین با انتخاب ۳ پل و یا چهار پل بودن کلید خروجی منابع تغذیه

9

مفاهیم و طراحی ارتینگ MV

۳-۱- بررسی ساختار سیستم زمین در شبکه فشار متوسط با معرفی NGR و ترانسفورماتور زمین

۳-۲- چگونگی طراحی سیستم زمین مربوط به تجهیزات فشار متوسط در پست

۳-۳- بررسی الکترودهای زمین مناسب در طراحی سیستم زمین فشار متوسط

۳-۴- چگونگی طراحی سیستم زمین فونداسیون پستهای MV/LV در جهت کنترل گرادیان ولتاژ

۳-۵- انجام طراحی شامل ترسیم اتصالات سیستم زمین پست عمومی MV/LV با مقایسه ساختار طراحی متفاوت در پستهای اختصاصی به همراه معرفی ساختار اتصال به زمین شیلد و آرمور کابلهای تک هسته ای (SINGLE CORE) براساس استاندارد IEEE575

 

6

3-6- بررسی روش مستقیما زمین شده نقطه نوترال و مزایا و معایب آن

3-7- بررسی روش نقطه نوترال زمین نشده و مزایا و معایب آن

3-8- بررسی روش ارتینگ نقطه نوترال از طریق امپدانس و مزایا و معایب آن

3-9- بررسی انواع روش های ارتینگ نقطه نوترال از طریق امپدانس

3-10- استفاده از NGR به صورت LRG و نحوه سایزینگ آن بر اساس IEEE

3-11- استفاده از NGR به صورت HRG و نحوه سایزینگ آن براساس IEEE

3-12- بررسی انواع روش های ارتینگ نقطه نوترال ژنراتورهای موازی فشار متوسط

3-13- استفاده از ترانسفورماتور زیگزاگ به عنوان ارتینگ ترانسفورمر و سایزینگ آن

3-13- بررسی ولتاژ القایی روی شیلد کابل های مطابق با استاندارد IEEE و چگونگی زمین کردن شیلد کابل

4

مفاهیم و طراحی تجهیزات کنترلی

۴-۱- سیستم زمین تجهیزات کنترلی با فرکانس عملکردی پایین (کابینت­ها شامل PLC و منابع تغذیه DC)

۴-۲- سیستم زمین تجهیزات با فرکانس عملکردی بالا (کابینت­های شامل تجهیزات مخابراتی)

۴-۳- سیستم زمین تجهیزات با فرکانس عملکردی بالا (طراحی بستر سیستم زمین در دیتا سنترها)

الزامات ساختار سیستم زمین تجهیزاتشامل بررسی و معرفی اجزای ذیل می باشد:

معرفی ساختارهای حداقل هم بندی و هم بندی ارتقاء یافته

چگونگی ایجاد ساختار سیستم زمین مرجع سیگنال مشترک براساس فرکانس تبادل تجهیزات

معرفی روش انجام اتصالات سیستم زمین مرجه سیگنال (Floating /Single point / Multipoint)

طراحی ساختار سیستم هم بندی به روش تک نقطه ای (single point) و مقایسه آن با سیستم چند تقطه ای (Multi point)

چگونگی طراح ساختار سیستم هم بندی به روش (Mesh- BN و Mesh IBN) در مراکز مخابراتی.

چگونگی طراحی ساختار هم بندی و اتصالات سیستم زمین مرجع سیگنال مشترک در دیتا سنترها برمبنای سه استاندارد IEC/ TIA/ BICSI

مقایسه طرحهای مختلف سیستم زمین در مراکز مخابراتی- کنترلی و دیتا سنترها و پیشنهاد طرح مناسب

چگونگی طراحی سیستم زمین دکلهای مخابراتی

بررسی الزامات و مفاهیم اتصال سیستم زمین شیلد به زمین و مدارات سیگنال

چگونگی طراحی سیستم زمین در مدارات سیستم ذاتا ایمن (IS)

15

مفاهیم و طراحی سیستم حفاظت از صاعقه

۵-۱- بررسی محاسبات ارزیابی ریسک (Risk assessment) براساس روش ساده شده و مقایسه آن با روش پیچیده

۵-۲- چگونگی طراحی سیستم حفاظت از صاعقه ( فیزیکی external) با دوروش (isolated and non isolated) شامل طراحی پایانه هوایی- هادی نزولی- و سیستم زمین براساس استاندارد IEC وNFPA

۵-۳- چگونگی طراحی سیستم حفاظت از صاعقه (داخلی internal ) با ایجاد شرایط هم بندی با بررسی مفهوم (separation distance)

۵-۴- مقایسه عملکرد صتعقه گیرهای ACTIVE و PASSIVE بررسی نقاط ضعف در بکارگیری صاعقه گیرهای ACTIVE

۵-۵- چگونگی طراحی سیستم حفاظت از صاعقه مخازن با سقف ثابت و شناور براساس استاندارد NFPA/IEC/ API

۵-۶- شناخت SPD (In/uc/Imax/Iimpuls/… )و الزامات کاربرد SPD با توجه به مفهوم محدوده های حفاظت شده (LIGHTNING PROTRCTION ZONE (LPZ) پارامترهای انتخاب SPD در مدارات قدرت و سیگنال و نکات مهم در انتخاب نوع SPD براساس تاثیر پذیری از شرایط محیطی٬ حساس بودن تجهیزات حفاظت شونده ٬ میزان دامنه مورد انتظار SURGE در سیستم .چگونگی ایجاد هماهنگی انرژی بین SPD ها.

 

6

حل تمرین

۶-۱- حل تمرین پروژه های دانش پذیران به مدت چهار ساعت

۶-۲- حل تمرین پروژه های ذیل:

۶-۲-۱- پروژه کارخانه شامل چگونگی طراحی سیستم زمین یک کارخانه و بررسی الزامات اتصالات سیستم زمین در نردبان و سینی کابلها ٬ اتصالات مربوط به تجهیزات الکتریکی ( موتورها ) و بررسی طرحواره همبندی موثر آنها

۶-۲-۲- چگونگی طراحی سیستم در یک اتاق حاوی کابینتهای دربرگیرنده تجهیزات کنترلی و فرکانس پایین و چگونگی ایجاد اتصالات لازم در کابینتها و اتصالات مناسب در سیستم زمین مربوط به تجهیزات IS با بررسی مفاهیم مربوط به سیستم زمین UPS

۶-۲-۳- طراحی سیستم زمین در یک پلنت صنعتی در برگیرنده تجهیزات موتوری٬ مخازن انبارش ترکیبات هیدرو کربنی ٬ و پست MV/LV

۶-۲-۴- طراحی سیستم زمین و حفاظت از صاعقه یک ساختمان اداری شامل طراحی پایانه برخورد صاعقه (AIR TERMINAL ATTACHMENT POINT ) ٬ هادیهای نزولی ٬ الزامات همبندی و طراحی ارتینگ

 

6

اندازه گيري مقاومت الكترود زمين و محاسبه مقاومت ویژه خاک

7-1- بررسي كليه روشهاي اندازه گيري الكترود زمين شامل:

(Fall of potential 61.8% test/Fall of potential Slope testclamp on CT /Fall of potential 90°/180° test/ (و اندازه گيري عملي الكترود نمونه

7-2- بررسی روش­های متداول اندازه­گیری مقاومت ویژه زمین شامل روش چهار نقطه­ای ونر، روش شلومبرگر، روش دو قطبی و ...

7-3- بررسی روش­های مختلف مدل­سازی خاک به صورت عمودی، افقی و ...

4

طراحی سیستم زمین فشار قوی

8-1- بررسی نحوه محاسبه جریان اتصال کوتاه فاز به زمین و ارتباط آن با جریان اتصال کوتاه سه فاز به صورت تقریبی

8-2- بررسی تعاریف اولیه محاسبه ولتاژهای گام و تماس، ولتاژ مش، افزایش پتانسیل زمین

8-3- بررسی نحوه مدل سازی خاک تک لایه و دو لایه بر اساس نتایج حاصل از آزمایشات مقاومت ویژه خاک

8-4- سایزینگ سیم هادی های رایزر و هادی های شبکه زمین

8-5- محاسبه ولتاژهای مجاز گام و تماس

8-6- بررسی اثر مواد سطحی روی ولتاژهای مجاز گام و تماس

8-7- محاسبه مقاومت زمین با در نظر گرفتن شبکه زمین طراحی شده

8-8- محاسبه ضریب تقسیم جریان (SF) با در نظر گرفتن وضعیت ارتینگ نقطه نوترال ترانسفورماتور، تعداد خطوط ورودی و خروجی به پست، وضعیت سیم گارد خطوط انتقال، تعداد دکل های خطوط انتقال، مقاومت پای دکل ها و ...

8-9- محاسبۀ ولتاژ گام ناشی از بروز اتصال کوتاه با در نظر گرفتن شبکه زمین طراحی شده

8-10- محاسبۀ ولتاژ مش ناشی از بروز اتصال کوتاه با در نظر گرفتن شبکه زمین طراحی شده

8-11- آموزش جامع نرم­افزار CYMGRD جهت مدل­سازی و تحلیل سیستم زمین

8-12- معرفی قابلیت­های و توانمندی­های منحصربفرد نرم­افزار CDEGS جهت مدل­سازی و تحلیل سیستم زمین

16

بازدید (در صورت امکان)

بازدید از کارخانه

انجام تست جوش CADWELD

دیدن و کار با تجهیزات ارتینگ و صاعقه گیر (الکترونیکی و ساده)

دیدن فرآیند های تولید محصولات و بررسی کیفی محصولات

4

 

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.