مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

آرشیو اخبار پروژه های در حال انجام و پروژه های خاتمه یافته

  

 Project-behbood-sanat-niroo-01
                                                                               Project-behbood-sanat-niroo-02                                                                
Project-behbood-sanat-niroo-03
Project-behbood-sanat-niroo-04
Project-behbood-sanat-niroo-05
Project-behbood-sanat-niroo-06
Project-behbood-sanat-niroo-07

 کارفرمای پروژه

موضوع پروژه


مدت قرارداد

وضعیت پروژه

شرکت مهندسی تهویه گستر 

پروژه تست رله های حفاظتی نیروگاه لوارک

اتمام پروژه-اردیبهشت 94

شرکت مهندسی تهویه گستر

پروژه تست رله های نیروگاه شهید رجایی ساری

 

اتمام پروژه-اردیبهشت 94

شرکت مهندسی تهویه گستر

پروژه عیب یابی رلۀ خطای زمین استاتور (Stator Earth Fault) نیروگاه لوارک

 

اتمام پروژه-فروردین 94

شرکت سیمان کردستان

مطالعات شبکه، ستینگ رله ها، هماهنگی حفاظتی و تست رکلیۀ رله های موجود در شبکۀ توزیع برق کارخانه

2 ماه

اتمام پروژه - اسفند 1393

شرکت روغن کشی نوید خلیج فارس

اندازه گیری مقاومت ویژه و مدل سازی خاک محوطۀ کارخانه همراه با طراحی و نظارت بر اجرای سیستم ارتینگ

2.5 ماه

اتمام پروژه - بهمن 1393

شرک فولاد هرمزگان جنوب

خدمات مشاوره مهندسی در زمینۀ ارتینگ، هماهنگی حفاظتی و مدل سازی شبکه

4 ماه

 اتمام پروژه - اسفند 93

شرکت مدیریت تولید برق نکا

بررسی ستینگ، هماهنگی حفاظتی و تست رله های واحد 4 نیروگاه نکا

1 ماه

اتمام پروژه - دی 1393

شرکت کار آلومینیوم (کارال)

طراحی و نظارت بر اجرای طرح توسعه شبکۀ توزیع برق کارخانه کارال در سطح فشار ضعیف

2 ماه

اتمام پروژه - آذر 1393

شرکت روغن کشی نوید خلیج فارس

طراحی شبکۀ توزیع برق کارخانه روغن کشی در سطح فشار ضعیف همراه با طراحی تابلوهای توزیع اصلی و فرعی

1.5 ماه

اتمام پروژه - آبان 1393

شرکت مشانیر

نظارت بر تست رله های ABB REG670 نیروگاه سد دز

1 ماه

اتمام پروژه - آبان 1393

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

مطالعات شبکه، ستینگ رله ها، هماهنگی حفاظتی و تست رله های پست سرکان و ماله کوه

2 ماه

اتمام پروژه - مهر1393

شرکت سیمان عمران انارک

تست کلیۀ رله های موجود در کارخانه سیمان دلیجان

1 ماه

اتمام پروژه - مهر1393 

شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

ستینگ، هماهنگی حفاظتی و تست رله های معدن سنگ آهن مرکزی بافق

2 ماه

اتمام پروژه - 1392

شرکت سیمان دهلران

ستینگ و هماهنگی حفاظتی رله های SIEMENS در پست 63 کیلوولت و تابلوهای 6.3 کیلوولت

2 ماه

اتمام پروژه - 1392

شرکت کرمان تابلو

ستینگ و هماهنگی حفاظتی رله های SIEMENS نیروگاه سیاه بیشه

6 ماه

اتمام پروژه - 1392

شرکت سیمان نی زار قم

ستینگ و هماهنگی حفاظتی رله های SIEMENS و ALSTOM در پست 63 کیلوولت و تابلوهای 6.3 کیلوولت

2 ماه

اتمام پروژه - 1391

شرک سیمان ممتازان

بررسی علت قطع فیدرهای اصلی و موتوری ناشی از اغتشاشات شبکه

2 ماه

اتمام پروژه - 1391

شرکت بین المللی ساروج بوشهر

بررسی و عیب یابی بانک های خازنی کارخانه سیمان ساروج

2 ماه

اتمام پروژه - 1390

شرکت سیمان مجد خواف

ستینگ و هماهنگی حفاظتی رله های کارخانۀ سیمان مجد خواف

2 ماه

اتمام پروژه - 1390

شرکت کرمان تابلو

ستینگ و هماهنگی حفاظتی رله های SIEMENS نیروگاه لوارک

6 ماه

اتمام پروژه - 1390

شرکت فولاد خوزستان

ستینگ و هماهنگی حفاظتی رله های SIEMENS تابلوهای MCC در خط گندله سازی فولاد خوزستان

6 ماه

اتمام پروژه - 1390

گروه صنعتی ندا

ستینگ و هماهنگی حفاظتی رله ها در سطح فشار ضعیف و فشار متوسط در نیروگاه گازی کاشان

2 ماه

اتمام پروژه - 1389

گروه صنعتی ندا

ستینگ و هماهنگی حفاظتی رله ها در سطح فشار ضعیف و فشار متوسط در نیروگاه گازی زنجان

2 ماه

اتمام پروژه - 1389

شرکت سیمان عمران انارک

تنظیم حفاظت عدم قطع کلید قدرت و اصلاح نقشه های مربوطه

1 ماه

اتمام پروژه -1389

شرکت احداث کنترل

تست رله های SIEMENS و راه اندازی نیروگاه آبی یاسوج (کریک 2 و کریک 3)

6 ماه

اتمام پروژه - 1389

ستینگ و هماهنگی حفاظتی رله های SIEMENS و MICOM در ایستگاه گاز تنگه بیجار

6 ماه

اتمام پروژه - 1389

شرکت فولاد خوزستان

ستینگ رله و هماهنگی حفاظتی رله های SIEMENS در تابلوهای 6.3 کیلوولت خط گندله سازی فولاد خوزستان

6 ماه

اتمام پروژه - 1389

سازمان توسعه برق ایران

ستینگ و هماهنگی حفاظتی رله ها در سطح فشار ضعیف و فشار متوسط در نیروگاه گازی قائن

2 ماه

اتمام پروژه - 1388

شرکت سیمان جوین

ستینگ و هماهنگی حفاظتی رله های SIEMENS در پست 63 کیلوولت و تابلوهای 6.3 کیلوولت

2 ماه

اتمام پروژه - 1388

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.